עו"ד יורי גיא רון תשונה מתכונת טקסי ההסמכה של עורכי הדין החדשים

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט לשנות את מתכונת טקס ההסמכה לעורכי הדין החדשים.

הוועד המרכזי קיבל ברוב דעות את המלצות הצוות שהוקם לבחינת הנושא, בראשותו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, ובהשתתפות המשנה לראש הלשכה עו"ד ד"ר משה וינברג, עו"ד אורן פרסקי, עו"ד אבישי ספיר, עו"ד אודי ברעם ועו"ד ינון היימן.

על פי החלטת הוועד המרכזי, טקסי ההסמכה יערכו כולם בירושלים, בבנייני האומה. הטקס יפוצל לשני חלקים ויכלול טקס מרכזי וטקס נפרד של כל אחד מהמחוזות. במהלך הטקס המרכזי יישמעו קטעי נגינה, יינשאו נאומים מפי ראש הלשכה, יו"ר ועדת ההתמחות, נציג המוסמכים ואורח הכבוד, ותיערך השבעה וחלוקת תעודות למצטיינים על ידי ראש הלשכה ואורח הכבוד.

בטקסים המחוזיים יישא דברים יו"ר ועד המחוז, ויתקיים טקס ענידת הסיכות וחלוקת תעודות על ידי יו"ר ועד המחוז באופן מכובד ואישי, תוך צילום המוסמכים בעת קבלת התעודות.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, ביקש להדגיש, כי גם בימים של צירוף המוני למקצוע, צריכה הלשכה להפגין, ככל יכולה, רגישות מיוחדת לחשיבותו של רגע קבלת הרישיון בחייו של כל מוסמך. ברוח זו בוצעו שינויים בטקס, ונעשה ניסיון לקצרו ולשוות לו אופי אישי, מאורגן ומכובד, ככל שניתן.

 

נכתב במגזין עורך הדין, מאי 2008.