יורי גיא רון ראש הלשכה תחודש העבודה המשותפת מול נציגות השופטים

הוועד המרכזי אסר על כל גורם, גוף או מחוז כלשהו בלשכה לעסוק בנושא, והודיע כי הפרת הסעיף תגרור פנייה לבית המשפט. הוועד המרכזי של הלשכה החליט לחדש את העבודה המשותפת מול נציגות השופטים בנושא בקרה על התנהלות שופטים. על פי החלטת הוועד המרכזי, הלשכה תמוכת בקיומה של בקרה ארגונית על התנהלות השופטים, וזאת מבלי לפגוע בתלות השופטים ובמעמדם.

הלשכה סבורה כי יש להשיג אמצעי בקרה מוסכם כאמור באמצעות הידברות עם השופטים מאותה נקודה שבה הופסקה ההידברות בעבר.

בכך נענה הוועד המרכזי לבקשתו של עו"ד אורן פרסקי, אשר ייצג את הלשכה במסגרת העבודה המשותפת מול נציגות השופטים באיתור ובפיתוח שיטה מוסכמת לקיום אמצעי בקרה על התנהלות השופטים. צוות הלשכה, אשר מונה להתנהל אל מול נציגות השופטים בעניין, כולל את מ"מ ראש הלשכה עו"ד רון גזית, וחברי הוועד המרכזי עורכי הדין אורן פרסקי וג'ובראן ג'ובראן.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, הדגיש במהלך הישיבה כי עמדתו הייתה מאז ומתמיד בעד ההידברות עם נציגות השופטים, וזאת במטרה להגיע למבנה מוסכם נוסף של בקרה.

בנוסף החליט הוועד המרכזי לאסור על כל גורם, גוף או מחוז כלשהו בלשכה לעסוק בנושא בכל דרך ובכל צורה. הוועד מציין בעניין זה במיוחד את האמור בסעיף 13 (ז) לחוק לשכת עורכי הדין, ומודיע כי הפרתו של סעיף זה תגרור פנייה לבית המשפט למניעת ההפרה ולמיצוי סמכויותיה של הלשכה בדין.

 

נכתב במגזין עורך הדין, נובמבר 2010.