שיפור בנוהלי כניסת עורכי דין למתקני שב"ס- עו"ד יורי גיא רון

בהמשך לפגישה שקיים ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון עם נציב שב"ס רב גונדר בני קניאק, ציין ראש הלשכה במכתב לנציב כי קיימת שביעות רצון מההשקעה הכספית של השב"ס בשיפור תנאי המפגש בין עורכי הדין ללקוחותיהם שבבתי הסוהר.

במכתב סיכום הפגישה עם הנציב ציין ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, שהנציב הבהיר כי אשר לכניסתם של עורכי דין לבתי סוהר עם ציוד נלווה, ובעיקר עם טלפון נייד, ובכל הנוגע להתייעצות אסירים עם עורכי דין בתוך בתי הסוהר – אין שינוי מהמצב שהיה נהוג עד כה. במקרים של עתירות אסירים, הרי מכיוון שמדובר בהליך פומבי, ניתן להופיע בהם עם ציוד נלווה לרבות טלפונים ניידים.

אשר לדיונים בוועדות שחרורים, הרי שלדברי הנציב מכיוון שמדובר בהליך המתנהל מחוץ לבתי הסוהר ב – 31 מבין 32 מתקני השב"ס, אין מניעה להופיע בהם עם ציוד נלווה, לרבות טלפונים ניידים. בבית הסוהר "הדרים", שבו מתנהל ההליך בין כותלי המתקן, הותקנו טלפונים קווים ועמדות מחשב עם חיבור לאינטרנט לשימושם של עורכי הדין.

הנציב ציין כי השב"ס פועל להוצאת האולמות מבין כותלי המתקן גם בבית הסוהר "הדרים". הלשכה בודקת האם התנאים האמורים אכן נהוגים בכל המתקנים, פרט ל"הדרים".

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, הוסיף בפנייתו כי הוא מציע לבחון שוב, בחלוף תקופה, את הסוגיה בכללותה, תוך שיתוף פעולה והבנת הטענות והצרכים הנובעים מהחובה החוקית לאפשר את כניסתם של עורכי הדין למתקני השב"ס.

 

נכתב במגזין עורך הדין, ינואר 2011.