שימוש במאגר ביומטרי עלול להפוך אזרחים תמימים לחשודים בפשע- עו"ד יורי גיא רון

ראש הלשכה על אישור ההצעה לניסוי המאגר בשנתיים הקרובות: "קורא לאזרחים – אל תשתתפו בניסוי".

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון ויו"ר הוועדה להגנת הפרטיות של הלשכה עו"ד דן חי פנו (29.11.09) פעם נוספת לשר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, בבקשה לעכב את קידום הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע – 2009, בטרם אושרה הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

ביום 28.7.09 הונחה הצעת החוק בנושא על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית. ביום 23.11.09 הודיע יו"ר הכנסת כי הוועדה, אשר דנה בהכנת החוק לקריאה שניה ושלישית, החליטה לחדש את דיוניה בהצעת החוק לאחר שהונחה על שולחן הכנסת ובטרם התחילה הקריאה השנייה.

ביום 25.11.09 התכנסה הוועדה המשותפת בהנחיית יו"ר הוועדה ח"כ מאיר שטרית, ובמסגרתה נדון תיקון ההצעה, ובעיקר סעיף 41 להצעת החוק שבנדון, העוסק בתחולה הדרגתית ובתקופת המבחן.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון ועו"ד חי שבו על עמדתם העקרונית נגד הצעת החוק, שלפיה טמון בהצעה פוטנציאל לפגיעה הרסנית בזכויות היסוד של אזרחי המדינה, ובמיוחד בזכותם לפרטיות. "דליפת הנתונים שיהיו אגורים במאגר עלולה להוביל לזיוף טביעות האצבעות של אזרחי המדינה ולאובדן אמצעי חשוב זה כאמצעי זיהוי".

לדבריהם, סכנה נוספת טמונה בעצם פתיחת המאגר המוצע לרשות רשויות החקירה. "שימוש במאגר מסוג זה עלול להוביל למצבים שבהם ימצאו את עצמם אזרחים תמימים במעמד של חשודים בפשע, וזאת משום שנקלעו שלא בטובתם לזירת פשע, אף אם נכחו בה ועזבו לפני שבוצע".

ראש הלשכה התייחס לעניין גם בטקס ההסמכה לעורכי דין שנערך בדצמבר בבנייני האומה: "זה לא נכון להעמיד את אזרחי ישראל בניסוי אשר בכישלונו יישאו הנסיינים. לפי הצעת החוק שהתקבלה, אין חובה להשתתף בניסוי 'המאגר הביומטרי' בשנתיים הקרובות. רק סירוב גורף מצד אזרחי ישראל ילמד כי הזכות חשובה לציבור. אני קורא לאזרחי ישראל לסרב להשתתף במאגר הניסיוני המתוכנן".

עו"ד חי, אשר ייצג את הלשכה בוועדת המדע, ציין בעקבות ההצעה לעכב את הפעלת החוק בשנתיים כי "אזרחים רבים לא יבינו את ההבדל בין החובה לזכות, ובאופן אוטומטי יסכימו שנתוניהם ייכללו במאגר".

 

נכתב במגזין, עורך הדין, ינואר 2010.