רגולטורים נוספים מעוניינים בסמכות להטיל קנסות על עבריינים

בעקבות ההיישג חסר התקדים של רשות ני"ע שזכה לכותרת "אכיפה מנהלית" או לשם הפורמלי "החוק לייעוץ הליכי אכיפה"-גם הרגולטורים השונים מעוניינים בסמכויות דומות.

לעסקים נודע כי הממונה על ההגבלים העסקיים רונית קן,הממונה של שוק ההון והביטוח באוצר עודד שריג וגם האחראי על מאגרי המידע במשרד המשפטים-מעוניינים ליישם וקים כאלה.

לדעת הרכולטורים,חקיקה מעין זו מקל על האכיפה ותרתיע בזמן אמת עבריינים מביצוע פעולות.

יצירת גורם הרתעה

ברשות ההגבלים כבר גובשה הצעה שלפיה על "עבריינים מנהליים" שאשמתם תוכה יוטלו קנסות בגובה של עד 10% ממחזור המכירות של התאגיד (למשל,במקרה שלא דווח על צער שמשמעותו הגבל עסקי או מיזוג).

הרגולטורים סבורים כי האכיפה המנהלית תסייע ליצירת גורם הרתעה בעבירות שאינן פליליות והינן "טכניות".הממונה על שוק ההון באוצר העוניין בסמכויות האכיפה המנהלית בעיקר בהקשר של חברות הביטוח,אך גם ביחס לבתי ההשקעות (בתחום החיסכון ארוך הטווח). רשות ני"ע הפעילה סמכויות אכיפה מנהלית מרחיקת לכת כלפי הפעילים בשוק ני"ע. לא במקרה יו"ר הרשות הפורש זוהר גושן רואה בעניין את פסגת הצלחתו בתפקיד. במסגרת החוק הוסמכה הרשות להטיל על חברות או גופים עסקיים קנסות של עד 5 מיליון שקל.

 

יועצי ההשקעות מתרעמים

על יועצי ההשקעות בבנקים הושתתו קנסות של 25-10 אלף ש"ח, יועצי ההשקעות הביעו תרעומת חריפה על כך ובכוונתם לפתוח במאבק ציבורי,כפי שנחשף בעסקים,הם אף פנו בעניין זה למנכ"ל ההסתדרות.

יש לציין כי מצב יועצי הבנקים טוב יחסית למצבם של מגוון היועצים האחרים,שהיקף הקנסות המוטלים עליהם גבוהים יותר.

למרות זאת הם טוענים שאין להם כיסוי ביטוחי ושהקנסות עלולים להרתיע אותם מביצוע ראוי של עבודתם

בלשכת עורכי הדין מתקוממים על תופעת "האכיפה המנהלית".

הם רואים בעיה חוקתית בעובדה שרשות ני"ע הישראלית הפכה לגוף החוקר,האוכף והשופט. עם זאת,פעילותם הציבורית בתחום הייתה מוגבלת,וכשדיונים בכנסת התנהלו,השפעתם על החקיקה הסופית הייתה מוגבלת.

עו"ד יורי גיא רון