ראוי שהמאמן יהיה המודל המקצועי של המתמחה- עו"ד יורי גיא רון

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון פנה לאחרונה לציבור השופטים ועורכי הדין אשר מאמנים מתמחים, במסגרת תוכניתה של הלשכה למניעת הידרדרות המקצוע.

ראש הלשכה ציין בפנייתו כי מקצוע עריכת הדין סובל בשנים האחרונות מהידרדרות מקצועית, וכי הלשכה פועלת רבות לעצירת הסחף ואף להעלאת רמת המקצוע ואיכות עורכי הדין המצטרפים לשורותיה, אולם היא זקוקה בהקשר זה גם לעזרתם.

"בשבועות האחרונים אישרנו תוכנית רחבת היקף, שמטרתה לסייע במניעת ההידרדרות המקצועית. התוכנית כוללת מספר שינויים כמו הארכת תקופת ההתמחות, שינויים במבחני ההסמכה, הקמת בית ספר למתמחים, העשרת הפיקוח על ההתמחות, ופעולות נוספות אשר בכוחן להעלות את רמת המקצועיות וההכשרה. הכל כדי להבטיח שעורכי הדין, המצטרפים לשורות הלשכה, יהיו ראויים למעמדם ולנשיאה בנטל המקצועי והציבורי המוטל עליהם".

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון הוסיף: "אנו אף מבקשים להעמיק את התודעה בדבר חשיבות תפקידו של המאמן בתהליך ההכשרה. אין לנו ספק שכבעבר גם כיום, יש למאמן הכלים והיכולת להיות גורם משפיע ומרכזי באיכותה של ההכשרה, בהעשרתה ובשיפור השפעתה על המתמחה, עורך הדין לעתיד.

ראוי שהמאמן יהיה המודל המקצועי של המתמחה, המדריך, המלווה, היועץ, והמורה הרוחני בדרך להסמכה. אנו מבקשים להשיב את הכבוד, ההדר והמקצועיות אשר ליוו את תפקידו של המאמן – ה"מנטור" בעבר – גם לדור הנוכחי של המאמנים. אם נפעל בדרך זו, אין ספק שתקופת ההתמחות תתרום יותר להתפתחותו המקצועית של המתמחה, תשפר את הכשרתו ותקבע נורמות מקצועיות, אתיות וחבריות טובות יותר בדרך להסמכה הנכספת".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.