עורכי דין יציעו ללקוחות בדיקת שמאי טרם עסקת מכר דירות- שיתוף עו"ד יורי גיא רון

השירות יינתן על ידי שמאי מקרקעין. הממונה על ההגבלים אישר את המבצע שיימשך שנה.

הוועד המרכזי של הלשכה אישר (7.12.10) הסדר בין לשכת עורכי הדין ללשכת שמאי המקרקעין, שלפיו יציעו עורכי הדין ללקוחותיהם בדיקות טרום – עסקה ברכישת / מכירת דירות מגורים ובתי מגורים צמודי קרקע על ידי שמאי מקרקעין.

מבצע "שירות מטעם שמאי מקרקעין" – ביוזמת פורום המקרקעין של הלשכה בראשות עו"ד אילן שרקון וראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, בשיתוף לשכת שמאי המקרקעין בראשות שמאי המקרקעין מר ארז כהן, ובסיוע עו"ד אריאל פלביאן מפורום המקרקעין – נועד להעלות את המודעות של רוכשי / מוכרי דירות מגורים לצורך וליתרון הטמונים בעריכת בדיקות מוקדמות טרם התקשורת בהסכם מחייב לרכישה או למכירה, וכן לעודד גילוי מוקדם ומראש של חריגות בנייה, צווי הריסה, הפקעות, זכויות בנייה נוספות וכו'.

עורכי דין יוכלו להפנות את לקוחותיהם לקבלת השירות על ידי שמאי המקרקעין אשר ייכללו ברשימה של שמאים מורשים לעריכת הבדיקות. הרשימה תפורסם באתר לשכת השמאים ותימסר ללשכת עורכי הדין.
המבצע קיבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ויימשך בשנה הקרובה. התעריפים המקסימליים מפורטים בטבלה לעיל.

עו"ד שרקון: "ההסדר מהווה בשורה גדולה לרוכשי הדירות. הסדר זה אמור גם להקל על עורכי הדין בעבודתם, ולהסיר במקרים מסוימים אחריות מקצועית לפרטי עסקה אשר אינם במסגרת מומחיותם".
ארז כהן: "שיתוף הפעולה המבורך בין שתי הלשכות יביא לתועלת ציבור הרוכשים, שבבואם לבצע את עסקת חייהם יוכלו להתבסס על נתונים עובדתיים ידועים ולא ייכשלו בביצוע העסקה".

 

נכתב במגזין עורך הדין, ינואר 2011.