מספר השותפים בשותפויות עו"ד ורו"ח לא יוגבל- עו"ד יורי גיא רון

הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות, המבטלת את המגבלה הקיימת כיום על מספר השותפים בשותפות מקצועית, בפרט בתחום עריכת הדין וראיית החשבון, פרי יוזמה משותפת של ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון וח"כ יריב לוין (הליכוד), אושרה (25.11.09) בקריאה טרומית בכנסת.

על פי הצעת החוק, מספר השותפים המותר בשותפות מקצועית של עורכי דין ורואי חשבון לצורך עיסוק במקצועם יהא בלתי מוגבל, וזאת במקום המגבלה הקיימת כיום בחוק והמעמידה את מספר השותפים המקסימלי המותר על 50 בלבד.

כמו כן, הוראות הצעת החוק מסמיכות את שר המשפטים לבטל את ההגבלה על מספר השותפים גם ביחס לשותפויות מקצועיות בענפים נוספים.

המגבלה הקיימת כיום מתעלמת מהמגמות הגוברות של הקמת עסקים מרובי שותפים, גלובליזציה והקמת שותפויות בינלאומיות. בד בבד עם ההתמקצעות שחלה בענפי המשפט וראיית החשבון השונים, אנחנו עדים למגמה נמשכת של מיזוגים רחבי היקף של משרדים הפועלים בענפים אלה.

 

אחת מתכליותיהם העיקריות של מיזוגים אלה הינה מתן מענה מקצועי הולם למגוון הרחב של ההתמחויות הקיימות כיום, דבר המחייב צירוף שותפים רבים שכל אחד מהם מומחה בהיבט מסוים של המקצוע שבו הוא עוסק. הליכי מיזוג אלה יוצרים שותפויות מרובות שותפים, במספר החורג באופן משמעותי מהמגבלה המספרית הקיימת כיום.

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון:

 

"בעולם המקצועי המודרני שוב אין מקום להגביל את מספר השותפים. הן בשל ההתפתחות העסקית והמסחרית, הן בשל הליך הגלובליזציה של המקצועות החופשיים בעידן הכלכלה המתפתחת בכפר הגלובלי, והן לנוכח רצוננו לאפשר לדור הצעיר להשתלב בהנהגה העסקית של השותפויות הוותיקות".

ח"כ יריב לוין: "בימים אלה של מאבק במשבר הכלכלי מוטלת עלינו חובה לפעול להסרת חסמים מלאכותיים ולהתאים את המשק ואת החקיקה הנוגעת לפעילות המגזר הפרטי, למציאות הכלכלית המודרנית של שנות האלפיים.

הגבלת מספר השותפים בשותפות מקצועית הינה ארכאית, אינה תואמת את העולם המסחרי של ימינו ומכבידה מאוד על פעולתם של עסקים רבים, בפרט בתחום עריכת הדין וראיית החשבון. תיקונו של מצב זה יסייע לצרף שותפים נוספים לעסקים בתחומים אלה, ויאפשר את הרחבת שיתופי הפעולה הבינלאומיים ההכרחיים על מנת להגדיל את השוק ולהגביר את התעסוקה".

 

נכתב במגזין ערוך הדין, ינואר 2010.