עו"ד יורי גיא רון ראש לשכת עורכי הדין והנהלת בתי המשפט גיבשו קודי התנהגות

הנוסח המוצע של קוד ההתנהגות מטעם לשכת עורכי הדין וכך גם הנוסח המוצע של קוד ההתנהגות מטעם מערכת בתי המשפט הועברו לאחרונה אל הוועדה המשותפת בראשות השופטת בדימוס טובה שטרסברג – כהן, אשר הוקמה על ידי נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש וראש לשכת עורכי הדין עו"ד יורי גיא רון, לצורך קיום דיון וגיבוש נוסח סופי של הקודים כחלק מהמלצותיה הרחבות של הוועדה בנושא תרבות הדיון.

שנת המשפט שחלפה, תש"ע, הוכרזה כשנת תרבות הדיון בבתי המשפט. בהתאם לכך הוחלט כי שינוי תרבות הדיון יוצב כיעד מרכזי, ובכלל זה שיפור מערכת היחסים שבין עורכי הדין לבתי המשפט.

במסגרת זו הוקם צוות משותף של לשכת עורכי הדין והנהלת בתי המשפט, לגיבוש המלצות מעשיות לשיפור ההתנהלות באולמות המשפט.

הצוות החליט כי לשכת עורכי הדין ומערכת בתי המשפט יגבשו כל אחת קוד התנהגות מטעמה, אשר יכלול דגשים לכללי התנהגות באולם בית המשפט הן על ידי עורכי הדין והן על ידי השופטים, שעיקרם שמירת הכבוד ודרך ארץ בכל הנוגע לאופן ניהול דיון באולם בית המשפט, ובכלל זה הקפדה על שמירה על כבוד הדדי, שימוש בשפה ראויה ומכובדת, התחשבות הדדית, הקפדה על לבוש הולם, הקפדה על ניהול דיון באופן מכובד, הימנעות מהפרעה להליך השיפוטי, שמירה על כללי הדיון, והקפדה על עמידה במועדים ובהנחיות בית המשפט.

 

נכתב במגזין עורך הדין, נובמבר 2010.