לרענן נוהליים בכל הקשור לפעילות המשטרה מול עורכי דין- עו"ד יורי גיא רון

לרענן נוהליים בכל הקשור לפעילות המשטרה מול עורכי דין – תבע ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון בפגישה שקיים לאחרונה עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דודי כהן וראש אגף חקירות ומודיעין של המשטרה, ניצב יוחנן דנינו.
עוד הדגיש ראש הלשכה את הצורך לראות במח"ש פרקליטים – לא שוטרים.

במפגש נטל חלק יו"ר ועדת משטרה בפורום הפלילי של הלשכה, (ניצב בדימוס). עו"ד יוסי סדבון וחברי פורום נוספים. במהלך הפגישה הציג ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, נושאים שונים הטעונים הסדרה והתייחסות משטרתית שונה ומשופרת, ביניהם אי מתן זכות ההיוועצות בעורך דין.

כמו כן, הועלה הצורך לרענן נהלים בדבר חקירות עורכי דין – פגיעה בחיסיון עורך דין – לקוח והשמת דגש על יידוע עורכי הדין בדבר זכותם לנוכחות נציג הלשכה בחקירה. בעניין זה הדגיש ראש הלשכה, כי חיסיון עורך דין – לקוח הוא מוחלט, ואפילו כאשר שופט מקשיב לשיחה אגבית, שאינה שותפות לעבירה, הרי שמדובר בפועל בהפרת החיסיון.

אשר לקושי הקיים באיתור ויצירת קשר ראשוני בין עורך דין לחשוד הנתון בחקירה, הציע ראש הלשכה למחשב את נתוני העצורים או להשאיר "כרטיס ביקור".

עוד התייחס ראש הלשכה לנושא הליכי מעצר פגומים, להאזנות סתר לעורכי דין והצורך בהקפדה על מסקנות דו"ח לבנת משיח, לחיפוש ותפיסה אצל עורך דין תוך פגיעה בחיסיון ולצורך בריענון הנוהל בעניין נוכחות נציג לשכה בעת החיפוש.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, אף התייחס לחשיבות התנהלותה של מח"ש ללא שוטרים אלא רק פרקליטים, וכן להוצאת התביעה המשטרתית מהמשטרה והעברתה לפרקליטות. כמו כן, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין הלשכה למשטרה.
מפכ"ל המשטרה נענה בחיוב להשתתפות נציגי המשטרה בוועדות הלשכה השונות באופן עקרוני. אשר להוצאת התביעה המשטרתית והעברתה לפרקליטות, הביע המפכ"ל התנגדות למהלך.

לדברי עו"ד סדבון, לפני עשר שנים, כאשר הוא כיהן כראש אגף חקירות במשטרה, שררה עמדה שתמכה בהפרדה, לפיה התביעה תופקד בידי הפרקליטות והמשטרה תתמקד בחקירה. המפכ"ל הוסיף, כי בתוך מספר שנים לא יהיו עוד במח"ש שוטרים. לדבריו, לפני פחות מחודש סוכם עם ראש מח"ש, שהמשטרה תקלוט הדרגתית את אנשי מח"ש. זאת, על אף שהוא באופן אישי סבור, כי מח"ש יהפוך לגוף פחות מקצועי, מאחר שאף אחד לתפיסתו אינו יכול להחליף חוקר מקצועי במשטרת ישראל.

ראש אגף חקירות ציין, כי בכוונתם להוציא נוהל שיחייב את כל רשויות החקירה גם מחוץ למשטרה לקיום זכות ההיוועצות בעורך דין. אשר להקשבה להאזנות סתר, ציין, כי יש לפנות בעניין זה לשופטים. המפכ"ל הוסיף, כי תלונות מהלשכה על בעיות או קשיים צריכות להיות מופנות אל אגף החקירות. כמו כן, ציין, כי הוא מוכן לכל שיתוף פעולה עם הלשכה בעניין נוהל חקירת עורכי דין, אם כי במגבלות המבצעיות.

 

נכתב במגזין עורך הדין, מאי 2008.