לבימ"ש יינתן שיקול דעת בהטלת פיקדון להבטחת שכר המומחה- עו"ד יורי גיא רון

בעקבות התערבותה של הלשכה תוקנה תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בעקבות מאבק שניהלו ראשי פורום נזיקין של הלשכה לתיקון תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בדבר נשיאה בעלות מינוי מומחה, אישרה לאחרונה ועדת החוקה של הכנסת את נוסח התיקון שהעביר שר המשפטים. נוסח התקנה שאושרה קובע: "בית המשפט או הרשם יורה לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע בית המשפט או הרשם, כפיקדון להבטחת שכרו של המומחה".

תקנה 7 (ב) קבעה כי "תובע יפקיד בבית המשפט פיקדון בסכום שיקבע ביהמ"ש או הרשם, להבטחת שכרו של כל מומחה שהוא מבקש למנות, אולם רשאי ביהמ"ש, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור את התובע מההפקדה האמורה". יו"ר פורום נזיקין של הלשכה, עו"ד דוד אור – חן ועו"ד יראון פסטינגר, טענו כי "התקנה יצרה למעשה אגרה או מס בגובה אלפי שקלים לכל חוות דעת, שאותו היה על התובע להפקיד כתנאי, כביכול, לקידום התיק. בתי המשפט הבינו שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה והטילו את מימון הביניים של חוות הדעת על הנתבעים, שהם חברות ביטוח בעלות יכולת כלכלית".

בפסק הדין שניתן במארס השנה על ידי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט ריבלין, ביקר השופט באמרת אגב את הנוהג שהשתרש בבתי המשפט להתעלם למעשה מתקנה 7 (ב) ולחייב את הנתבעים במימון הביניים. בעקבות זאת החלו בתי המשפט לשלוח החלטות שחייבו תובעים (האזרחים הנפגעים) להפקיד פיקדון להבטחת מימון חוות הדעת.

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון פנתה לשכת עורכי הדין באמצעות פורום נזיקין לשר המשפטים ולמנהל בתי המשפט בבקשה לתיקון התקנה, על מנת שהפקדת הפיקדון תוטל על פי שיקול דעת בית המשפט. ח"כ יריב לוין (ליכוד) יזם דיון בנושא בוועדת החוקה, ובסופו של דבר הוגש נוסח לתיקון – שגובש על ידי ראשי הפורום יחד עם מנהל בתי המשפט – לשר המשפטים, והשר העבירו לאישור ועדת חוקה.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון הדגיש כי מן ההיבט החברתי והציבורי הרחב, הלשכה התנגדה נמרצות לשינוי במציאות שנהגה עד כה, שבה מימון הביניים של עלות חוות הדעת הושת על חברות הביטוח: "מדובר בעניין של מדיניות, הפוגע בין היתר בזכויותיהם של עשרות אלפי נכים ונפגעים בשנה. הלשכה עמדה על שינויה של התקנה, והפתרון שלפיו ההוצאות בגין חוות דעת המומחה יושתו על פי שיקול דעת בית המשפט הוא פתרון נכון ומוצלח בנסיבות העניין".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.