יצא לאור – הפד"י המודפס- חשיבות מקצועית עו"ד יורי גיא רון

הנהלת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין מחזירות עטרה ליושנה עם השקת כרך סא (1), אשר ממשיך את המסורת המשפטית מהנקודה שבה הופסקה בעבר. הכרכים ישווקו לכלל הציבור.

ביום 19.9.10 יצא לאור הכרך הראשון של קובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון – פד"י המחודש. כרכי הפד"י החדשים משווקים לכלל הציבור, לרבות לשופטים ולעורכי דין, וניתן גם לרכוש אותם בהוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

ביום 9.5.10 נחתם הסכם בין הנהלת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין בישראל לביצוע מיזם משותף, אשר יאפשר את המשך הוצאתם לאור של פסקי הדין הנבחרים של בית המשפט העליון בקובץ מודפס. מדובר בפסקי הדין החשובים והמשמעותיים ביותר של בית המשפט העליון. קובץ הפד"י הפך ברבות השנים לכלי עבודה חשוב בקרב עורכי הדין, והציטוט ממנו נחשב לציטוט הרשמי.

שיתוף הפעולה בין הנהלת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין מבוצע באמצעות ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, העוסקת שנים רבות בהוצאה לאור של ספרות משפטית עשירה, בתחום החוק והמשפט. על פי ההסכם, שהינו בהיקף כספי של כחצי מיליון שקל בשנה, הנהלת בתי המשפט תוציא לאור, מדי שנה, כרך פד"י אחד בארבעה חלקים. כל חלק ימנה לפחות 600 עמודי פסיקה נטו (אשר כוללים תמצית הלכה).

הכרך שראה או בימים אלה, פ"ד סא (1), מונה 880 עמודי פסיקה נטו. הנהלת בתי המשפט תזמין מהלשכה 400 עותקים מכל כרך אשר ישווקו לכלל הציבור, לרבות לשופטים ולעורכי דין.

הוצאתו לאור של הפד"י התאפשרה לאחר תקופה ממושכת שבה לא הוצאו לאור כרכים אלה, ונוצר פיגור ניכר בהפקתם. ההוצאה לאור של הלשכה המשיכה בפרויקט מהנקודה שבה הופסק בידי קודמיה.

פסקי הדין המתפרסמים בקובץ פד"י עוברים עריכה לשונית ומשפטית על ידי מומחים מקצועיים ומתווספות להם תוספת שונות, ובכלל זה תמצית ההלכה, רשימת אזכורים ומראי מקום.

הפד"י מהווה יצירה ספרותית בעלת ערכי מורשת לאומית, לנוכח חשיבותו של בית המשפט העליון ופסיקותיו בעיצוב דמותה התרבותית של המדינה, והשפעותיו על זהות החברה בישראל.

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון: "בחידוש ההוצאה לאור של כרכי הפד"י יש יותר מאשר געגוע לריח ולמגע של הנייר. בעיני, יש חשיבות מקצועית רבה להדפסה של פסקי דין חשובים ובולטים של בית המשפט העליון על גבי נייר, לשם חיזוק התרבות המקצועית והמשפטית בישראל".

נכתב במגזין עורך הדין, נובמבר 2010.