יו"ר ועדת החוקה – אני תומך בהארכת ההתמחות- יורי גיא רון

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ דוד רותם, אמר בישיבת הוועד מרכזי של הלשכה (1.9.09) כי הוא תומך בהארכת תקופת ההתמחות. במהלך הישיבה הביעו חברי הוועד המרכזי דאגה מהמצוקה שבה נתון מקצוע עריכת הדין, וביקשו את תמיכתו של יו"ר ועדת חוקה בתוכנית של הלשכה למניעת הידרדרות המקצוע.

יו"ר ועדת חוקה ציין כי הוא סבור שללשכה תפקיד חשוב מאוד מעצם היותה הגוף המסדיר את חייהם של עורכי הדין. לדבריו, יש להאריך את תקופת ההתמחות ולשנות את מתכונת הבחינה. עוד אמר כי אם אדם רוצה להיות מאמן, הוא צריך לקבל על עצמו את אימון המתמחה באופן אישי.

יו"ר ועדת חוקה הוסיף: "אנו במדינה שבה המשפטנות עברה כל גבול, המשפטנים מנהלים את המדינה". לדבריו, ועדת חוקה תעסוק בהחמרת הענישה ובהבניית שיקול הדעת השיפוטי. אשר לבחירת שופטים, הוא ציין כי בבתי משפט צריכים להיות שופטים שיש להם מזג שיפוטי ושהינם יעילים ומהירים.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, התייחס להרכב הוועדה לבחירת שופטים, וציין כי יש להקפיד על הרכב ועדה מקצועי ומאוזן.

אשר לטענה נגד משפטנות היתר כביכול, אמר ראש הלשכה כי צפוי להיערך יום עיון משותף לכנסת וללשכת עורכי הדין בנושא זה בפתיחת מושב החורף של הכנסת.

ראש הלשכה הציג את הצעות החוק שהלשכה מקדמת, ובכללן הצעת החוק לתיקון חוקה הלשכה, ההופכת את סמכותה של הלשכה ליתן סעד משפטי למעוטי אמצעים לסמכות חובה. יו"ר ועדת החוקה התייחס לכך ואמר כי בכוונתו לקדם את ההצעה בוועדה עוד במהלך הפגרה.

ראש הלשכה ביקש שהדבר ייעשה גם עם תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לעניין הוספת הלשכה לרשימת הגופים שיהיו רשאים לקבל מידע על הרשעות שאירעו גם לפני התקופה הקצובה בחוק.

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.