עו"ד יורי גיא רון : חברת ייעוץ משפטי תחדל מהסגת גבול המקצוע ותשנה את שמה

ראש הלשכה: "עוד הישג במאבק הבלתי מתפשר על מעמד המקצוע".

בית המשפט נתן תוקף פסק דין להסכם גישור בין לשכת עורכי הדין לחברת פמידה י.מ בע"מ, שלפיו פעילותה והשירותים המסופקים על ידיה לא יעלו כדי הסגת גבול המקצוע. כמו כן ישונה שמה של החברה, שיש בו כדי להטעות (פמידה היא אלת הצדק).

מדובר בחברה שהציעה ייעוץ משפטי שוטף, לרבות ייצוג משפטי, למגזר דוברי הרוסית. על פי המסמכים שהגיעו אל הלשכה, החברה שיווקה מנוי לשירותים משפטיים באמצעות עורכי דין במגוון תחומים: מעמד אישי, חוזים, הוצל"פ, עבודה, חברות, נזיקין וכיו"ב. החברה גבתה דמי מנוי בשלוש חבילות מוצעות, כאשר שכר טרחת עורך דין כלול בחבילה ומשולם על ידי הלקוח באמצעותה כחלק מדמי המנוי.

הלשכה הגישה תביעה נגד החברה באמצעות עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן – עפאים. התיק הועבר להליך גישור בהמלצת ביהמ"ש. לפי הסדר הגישור תבצע החברה שורה של תיקונים בהסכם השירות שבינה לבין לקוחותיה, ותחדל בפעילותה ובשירותיה להסיג גבול המקצוע, לרבותת מתן שירותי ייעוץ משפטי, הסרת סמל המאזניים מנייר המכתבים של החברה, והבהרה לצד לוגו החברה שלפיה החברה אינה עוסקת בייצוג ו/או בייעוץ משפטי.

בנוסף לכך, על פי ההסכם על החברה לאפשר לנציג לשכת עורכי הדין להגיע למשרדיה פעם בשנה לבדיקה רנדומלית של תיקיה, על מנת לבדוק את עמידתה של הנתבעת בתנאי ההסכם.

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, אמר כי מדובר בהישג נוסף במאבק הבלתי מתפשר על מעמד המקצוע, וכי לשכת עורכי הדין לא תחדל מלהתמודד עם גורמים שונים המסיגים את גבול המקצוע.

נכתב במגזין עורך הדין, נובמבר 2010.