השנה גברה מצוקת הציבור בשל היעדר הביטחון האישי- עו"ד יורי גיא רון

ראש הלשכה: "טפחו את אמון הציבור בשופטים, בבתי המשפט ובמערכת המשפט".

לשכת עורכי הדין בירושלים קיימה טקס חגיגי לפתיחת שנת המשפט תש"ע, במעמד נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש ושר המשפטים יעקב נאמן, ובהשתתפות שופטים, עורכי דין, בכירים ממערכת הממשל ואנשי אקדמיה.

בפתח הטקס קרא ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, לשר המשפטים וליו"ר ועדת חוקה לשמור על עצמאות המשפט: "טפחו את אמון הציבור בשופטים, בבתי המשפט ובמערכת המשפט – כל אלה הינם עקרונות הכרחיים לקיומה של הדמוקרטיה, לשיפורו של אמון הציבור במערכות השלטון בכלל ובמערכת המשפט בפרט, ויהיה בהם לא מעט כדי לחזק ולייצב גם את השלטון המרכזי במדינה, שמשום מה לא מצליח בשנים האחרונות לשמר יציבות שלטונית לאורך זמן. אולי הפעם".

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, שיבח את התנהלותו של שר המשפטים כיו"ר הוועדה לבחירת שופטים, והדגיש כי "להבדיל מכולם, עם השר נאמן אי אפשר לשוחח – בשיחות רציניות או בשיחות חולין – לגופו של מועמד או מועמדת. סודיות עבודתה של הוועדה נשמרת אצל השר נאמן יותר משנשמרה אצל כל שר אחר, ולא במובן של סדרי העבודה, אלא במובן הרכילותי, השמועתי והדיוני הפרסונלי. חברי הוועדה נדרשים להותיר את הטלפונים הניידים מחוץ לישיבות הוועדה, ולא למסור פרטים על תוכניהם של הדיונים לתקשורת".

בסיום דבריו הדגיש ראש הלשכה כי בכוונת הלשכה להוסיף השנה, לצד החתירה לרמה מקצועית ראויה יותר ולמצוינות, גם נדבך חשוב ואיכותי נוסף – בדמות תרבות ההתנהלות בבתי המשפט, המקצועית והשיפוטית. "בעזרתם של הנשיאה ושר המשפטים, אני מקווה שנשפר יחדיו את תרבותו של השיח המשפטי בישראל".

הנשיאה ביניש הדגישה את מודעותה של מערכת השפיטה לכך ש"בשנה האחרונה גברה מצוקת הציבור בשל היעדר הביטחון האישי". לדבריה, "הציבור בישראל נחשף לתופעות של אלימות קשה, לאווירה של זילות בחיי אדם, הוא חשוף לפגיעה בגופו ובכבודו מצד עבריינים המאורגנים במשפחות פשע, ומצד עבריינים 'עצמאיים' הפועלים ללא מעצורים באכזריות כלפי קורבנותיהם. הטרור העברייני מערער את הביטחון במקומותינו, בערינו, ברחובותינו ואפילו בביתנו". הנשיאה הוסיפה כי "לבתי המשפט תפקיד מרכזי וחשוב בהתמודדות הנדרשת לשם הגנה על הציבור להרתעת עבריינים והענשתם".

שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן התייחס לעינוי הדין הקיים והגדירו כבלתי נסבל. השר קרא לשילוב כוחות של הרשויות המבצעת, השופטת והמחוקקת בהקצאת משאבים, בקביעת עקרונות שיאפשרו את ניהול הדין, ולקביעת עונשים אחידים בבתי משפט שונים. יו"ר ועדת חוקה של הכנסת, ח"כ דוד רותם, אמר כי עורכי הדין הם אלה היכולים להשיב את האמון למערכת המשפטית.

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.