הלשכה אישרה את הצעת חוק יסוד החינוך- עו"ד יורי גיא רון

מטרת ההצעה היא לעגן בחוק יסוד את הזכות לחינוך איכותי ושוויוני לכל ילד עד גיל 18.

הוועד המרכזי של הלשכה אישר (29.9.09) את הצעת חוק יסוד החינוך, שמטרתו לעגן את הזכות לחינוך בחוק יסוד ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעת החוק, אשר גובשה על ידי ועדת החינוך של הלשכה בראשות עו"ד אראל גלבוע, קובעת את הזכות לחינוך, שלפיה כל ילד החי בישראל זכאי לחינוך איכותי ושוויוני המחויב לאמות מידה של נגישות, הולמות, תואמות וזמינות, וכן שהחינוך לכל ילד יהיה חובה עד גיל 18.

הצעת החוק מעגנת את חובת המדינה וזכויות הילד בסעיף 5, הקובע כי על המדינה להעמיד לכל ילד מגיל 3 ועד גיל 18 מערכת חינוך חינם ממלכתית הולמת שתבטיח כי יוכל לממש את זכותו להתפתחות מיטבית בכל התחומים, תוך מניעת אפליה בכל שלבי החינוך, ובכפוף לכללים שיגנו על כבוד הילד וכבוד המורה. ההצעה אף קובעת כי מדינת ישראל תעניק תוכנית לימוד בסיסית שווה לכל ילד, ובלבד שהמדינה תאפשר ביטוי לרבגוניות לשונית ותרבותית, ותבטיח חופש מחשבה, מצפון וביטוי לכל ילד ולכל מורה.

כמו כן, נקבעו בהצעה מטרות החינוך: (א) לפתח יחס של כבוד לערכים אנושיים, לזכויות האדם ולחירויות יסוד, (ב) לפתח יחס של כבוד להורי הילד ולמשפחתו, לזהותו הלאומית והתרבותית ולערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, (ג) להכין את הילד לחיי אחריות בחברה חופשית ברוח הבנה, שלום, סובלנות ושוויון ללא הבדל דת, גדע, מין, נטייה מינית ומיצב חברתי – כלכלי.

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון: "מעורבותה של לשכת עורכי הדין בתהליכי החינוך בחברה הישראלית מובנת מאליה. זהו עוד ביטוי למימושן של המטרות הציבוריות של לשכת עורכי הדין, אשר בעידן הנוכחי משולבות קשר בל יינתק עם פעילותיה של הלשכה למימוש מטרותיה המקצועיות. בכוונת הלשכה לקיים כנס משותף עם תנועת הכל חינוך לקידום הנושא. כמו כן, בכוונת משרד החינוך ולשכת עורכי הדין לקדם תכנית חינוכית, במסגרתה יעבירו משפטנים בהתנדבות שיעורים במהלך השנה בבתי ספר, בעיקר בפריפריה, בנושאים חברתיים ציבוריים".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.