היועמ"ש הנחה את המדינה ללכת לבוררות- עו"ד יורי גיא רון

ראש הלשכה בירך על ההנחיה החדשה: "הדבר יתרום רבות להקלה על העומס המוטל על בתי המשפט".

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון בירך על פרסום הנחיות היועמ"ש החדשות, המאפשרות יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם בהליכי בוררות.

במכתבו ליועמ"ש ציין ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, כי "לנוכח העובדה, שזה זמן רב מטפחת מערכת בתי המשפט בישראל תוכניות ורעיונות שונים בדבר הפניית סכסוכים ליישוב בדרכים אלטרנטיביות, אך היה זה מן הראוי שהמדינה עצמה, כאשר היא צד להליכים משפטיים, בוודאי אזרחיים, תסכים להפנות, לפחות חלק מאותם הליכים, להליך שיפוטי אלטרנטיבי".

לדברי ראש הלשכה, "גם לאור התיקון האחרון לחוק, עדיין איני מקל ראש בהחלטה לפרסם את ההנחיות החדשות האמורות. עם זאת, אני משוכנע שיהא בכך כדי לתרום רבות להקלה על העומס המוטל על בתי המשפט בישראל, ואף על מנת למנוע עיוותי דין, שלעיתים נגרמים אך ורק בגלל ההמתנה והסחבת".

ראש הלשכה ציין כי "לראשונה מאז היווסדה של הלשכה, הוקם לאחרונה את מוסד הבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. דומני, כי בנסיבות הנדונות מהווה מוסד זה אכסניה ראויה לטיפול בסכסוכים משפטיים אשר המדינה צד להם".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.