ההסכמה והפיקוח על ההתמחות צריכים להישאר בידי הלשכה- עו"ד יורי גיא רון

"יש להותיר בידי הלשכה את נושא ההסמכה והפיקוח על ההתמחות", כך אמר שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, בפגישה שקיים (17.9.09) עם נציגי התאחדות הסטודנטים ונציגי הלשכה בעקבות תוכניתה של הלשכה למניעת הידרדרות המקצוע.

השר נאמן דחה על הסף את הצעת ההתאחדות להעביר את סמכות ההסמכה למשרד המשפטים. "משרד המשפטים צריך לעסוק בראש ובראשונה בעומס המוטל על בתי המשפט. מדינה לא צריכה לעסוק בתחומים המוגדרים כמקצועיים, ועליה להתערב כמה שפחות בחיי האזרח".

אשר להארכת תקופת ההתמחות ציין השר נאמן כי הוא עצמו עבר תקופת התמחות של שנתיים שממנה יצא נשכר, ולא ראה בה פגיעה בזכויותיו.

הלשכה ושר המשפטים הסכימו עם טענות הסטודנטים בדבר המשבר שבו נתון מקצוע עריכת הדין וההידרדרות ברמה המקצועית, וכן כי מובן מאליו שיש לקיים את החוק בנוגע לתשלום שכר מינימום למתמחים. עו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה בלשכה, הדגישה בהקשר זה כי מי שאינו מקיים את החוק בעניין תשלום שכר מינימום עובר גם עבירה משמעתית, והלשכה נוקטת נגדו הליכים.

כמו כן ציינה בן ארי כי בניגוד לטענות נציגי הסטודנטים באשר להימנעות הלשכה מהידברות עימם, לא ידוע בלשכה על כל פנייה ללשכה מצד התאחדות הסטודנטים בעקבות התוכנית.

לדבריה, נציגי הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות הם אלה שפנו לראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון בבקשה להידבר עמו, והוא נענה לפנייתם.

עו"ד בן ארי ציינה כי הלשכה יזמה תוכנית למניעת הידרדרות המקצוע מתוך הכרה בכך שהמקצוע נתון במשבר, ממקום אחראי ולא פופוליסטי, ו"אם הסטודנטים מסכימים עמנו שהמקצוע נתון במצב קשה, הרי שהצלחנו ליצור תודעה ציבורית בעניין".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.