דיון ראשוני בהמלצות הצוות בנושא פיקדונות של לקוחות- עו"ד יורי גיא רון

הוועד המרכזי של הלשכה קיים (29.9.09) דיון ראשוני בהמלצות צוות שהוקם במטרה להבטיח כספי פיקדונות של לקוחות. הצוות הוקם ביוזמת ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון. הערות חברי הוועד המרכזי הועברו לבחינת הצוות, ובהמשך יובאו מסקנותיו של הצוות שוב בפני הוועד לקבלת החלטה סופית.

בפתח הדיון הדגיש ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, כי מטרת הצוות הייתה להתמודד עם התופעה הנדירה יחסית של שליחת יד בכספי לקוחות על ידי עורכי דין, אולם מאחר שאוכלוסיית עורכי הדין גדלה, כך גדל גם מספר המקרים שבהם הורשעו עורכי דין בגין עבריה זו.

הצוות, בראשות עוה"ד מאיר לינזן ואלון קפלן, שעם חבריו נמנו גם המשנה לראש הלשכה ד"ר משה וינברג, עו"ד ישיעהו אתגר, אביטל קדרון ויצחק אלדובי, ציין כי בחן מספר פתרונות הנהוגים בעולם לצורך הפיקוח על הפיקדונות, ביניהם ביטוח נגד מעילות, יצירת תאגיד בסגנון הקרפ"א הצרפתי, מנגנון פיקוח באמצעות הבנקים ומוסד ה – SRO השוויצרי.

בסופו של דבר תמך הצוות בפתרון שלפיו הפיקוח יתבצע על ידי יצירת מנגנון לחתימה שנייה בשחרור הפיקדונות, המנגנון יתמצה בתאגיד שיוקם, על פי המוצע על ידי לשכת עורכי הדין, ואשר במסגרתו תינתן החתימה השנייה, התאגיד יהיה מבוטח נגד רשלנות מקצועית, התאגיד יוודא קיום התנאים לשחרור הפיקדון, התאגיד לא יהיה מעורב בפיקדונות הקטנים מ – 5,000 שקל, התאגיד יהיה מעורב בהתייחס לכל סוג של פיקדון, הן כזה שהופקד במסגרת הסכם בין הצדדים, הן כזה הנובע מתשלומים המשולמים במסגרת הליכים משפטיים, הן כזה הנובע מתשלומי הוצאה לפועל, הן כזה הנובע מתשלומי אגרות וכו' מעורבות התאגיד בשלב זה היא וולנטרית, והכוונה היא שחברי הלשכה והציבור יכשירו את השימוש בו בהדרגה. בשלב הראשון לא מוצע לגבות אגרה בגין שירותיו של התאגיד.

בישיבה הועלו הסתייגויות רבות על ידי חברי הוועד המרכזי, והועלתה גם הצעה חליפית להקמתה של קרן הדדית על ידי הלשכה לטיפול בנושא המעילות.

לדברי ראש הלשכה, בכל מקרה הלשכה משרתת את חבריה ואת הציבור. נושא הפיקוח על פיקדונות מאדיר את כבוד המקצוע ומגן על הציבור, ויש בעיסוק בו כדי למנוע הטלת דופי בציבור שלם של עורכי דין ישיר לב: "בין אם יימצא בסוף הפתרון בתחום הביטוח ובין בדרך אחרת, על הלשכה להידרש לסוגיה כדי להגן על הציבור ועל עורכי הדין, מעמדם ותדמיתם".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.