עו"ד יורי גיא רון אסור להגביל את סמכות בג"צ בנושאי ביטחון ותקציב

לדברי עו"ד יורי גיא רון: "הגנה על זכויות יסוד היא עיקר תפקידם של בתי המשפט בחברה דמוקרטית".

"אני מקווה שההצעה להגביל את סמכות בג"צ להתערב בנושאי ביטחון ותקציב – לא תונח בפני הכנסת". כך אמר ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא רון, בעקבות פרסום כוונתו של שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, לגבש הצעת חוק בעניין.

לדברי ראש הלשכה, נוהל שכן, פגיעה בזכות הקניין ובחופש התנועה על ידי הגדר, זכותם של ילדי שדרות למיגון ביטחוני, זכותם של ילדים עם מוגבלויות לתקצוב שילובם במערכות החינוך הרגילות – כל אלה אינם נושאים פוליטיים.

"השאלה אינה כלל אם יש להגביל מנדטורית את מעורבות בתי המשפט בנושאים אלה, אלא מהי מידת מעורבותם הרצויה. אסור להגביל את בתי המשפט בהגנה על זכויות יסוד. נהפוך הוא, זה עיקר תפקידם בחברה דמוקרטית", ציין ראש הלשכה.

עו"ד יורי גיא רון הוסיף, כי "חשיבותם של בתי המשפט היא מיוחדת והכרחית, במיוחד כשמדובר בזכויות של קבוצות מוחלשות וקבוצות של מיעוטים באוכלוסייה. שכן, המחוקק הוא נציג הרוב, ומן הסתם מיצגו נאמנה. אחוז הנושאים "השלטוניים" הוא אפסי. פוטנציאל ההתערבות מרסן נכונה את השלטון. הביקורת על בתי המשפט בעניין הזה היא יותר פוליטית ממשפטית".

"אכן, קיימת עדיין המחלוקת מהו נושא פוליטי ומהי הגנה על זכויות משפטיות", אמר ראש הלשכה, "מכל מקום הצעתו של שר המשפטים, מחזקת את הפוליטיקה ואת הפוליטיקאים ומרעה עם המשפט והמשפטנים. הפגיעה הפוטנציאלית בזכויות האדם, בזכויות היסוד של הפרט, עלולה להיות קשה. בהתאם גם הפגיעה במרקם הדמוקרטי המורכב של החברה הישראלית".

 

נכתב במגזין עורך הדין, דצמבר 2007.