עו"ד יורי גיא רון : אני מתכוון לרתום את הלשכה למאבקכם

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, פנה לאחרונה ליו"ר ארגון פרקליטי המדינה, עו"ד בועז גולדברג, והדגיש כי המצב אשר הציג בפניו הארגון – כי חל שינוי דרמטי בעשור האחרון הן בארגון הפנימי של הפרקליטות ובכוח האדם שלה והן בתנאי עבודתם של הפרקליטים, שגרם לפגיעה קשה בתנאי עבודתם ובשכרם של הפרקליטים ביחס לעובדי ציבור אחרים – מעורר דאגה רבה.

לדברי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, מצבם של פרקליטי המדינה כפי שהוצג בפניו אכן מצביע על קיומה של בעיה כוללת, המצריכה התייחסות מערכתית ושינוי מעשי.

לאור זאת ציין ראש הלשכה כי הנחה את מנכ"ל הלשכה להעביר את הנושא לבחינה ולדיון בפורום עבודה של הלשכה, לצורך גיבושה של עמדה מקצועית בעניין וכדי לבדוק כיצד ניתן לסייע לפרקליטים במאבקם. לנושא יידרשו התייחסויות עקרוניות גם מפורום מעמד המקצוע ומהפורום הפלילי.

ראש הלשכה הוסיף כי מיד לאחר גיבוש העמדה וההתייחסויות בגופים המקצועיים של הלשכה, הוא יניח את הנושא על שולחנו של הוועד המרכזי, מתוך כוונה לרתום את הלשכה למאבקם של הפרקליטים.

"לשכת עורכי הדין איננה רק לשכה של עורכי הדן הפרטיים, אלא גם הארגון המקצועי של כל המשפטנים בשירות המדינה, ובכלל זה עמיתנו בפרקליטות. כראש הלשכה אעמוד לציידכם, בכל מקרה, במאבק למען שיפור מעמדם של הפרקליטים בישראל", ציין ראש הלשכה.

 

נכתב במגזין עורך הדין, נובמבר 2010.