אם לא ישונה הדין חברי הלשכה במחוז שיפוט מרכז לא יוכלו לבחור- עו"ד יורי גיא רון

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון פנה לאחרונה ליו"ר ועדת הבחירות של הלשכה עו"ד מיבי מוזר בדבר החסר הקיים בחוק לשכת עורכי הדין, שבו מחד גיסא פועל בית משפט מחוזי מרכז, ומאידך גיסא מעמדם של חברי הלשכה, שכתובתם או כתובת משרדם מצויה בתחום שיפוטו, אינו מוסדר בחוק ובכללי הבחירות.

ראש הלשכה הדגיש שקיים חשש כי היעדר הסדר ראוי בנוגע למעמדם של חברי הלשכה כאמור יטיל צל על הבחירות. לדבריו, ועדת השרים לענייני חקיקה וגם הכנסת לא ראו לנכון לקדם את הצעת החוק להקמת מחוז מרכז בלשכה, הכולל את אזור שיפוטו של בית משפט מחוזי מרכז (ההצעה הונחה בכנסת ביום 24.6.10 ולא עברה קריאה טרומית), על אף החשיבות והצורך הדחוף בהקמת מחוז מרכז בלשכה.

"אין שום ספק שמבחינה משפטית יש להקים את מחוז המרכז בלשכה עם הקמתו של בית המשפט המחוזי מרכז", ציין ראש הלשכה. "השר נאמן הודיע שלא יתערב בנושא בשל הבחירות בלשכה, הצפויות להיערך השנה. אני מקווה שהוא יהיה עקבי במדיניות זו ויגרום לכך שגם הצעת החוק בעניין שינוי מבנה הלשכה, אשר נדונה בוועדת החוקה של הכנסת בימים אלה, תעוכב בהתאם, שכן השפעתה על הבחירות בלשכה רבה הרבה יותר מזו שעשויה להיות להקמת מחוז המרכז".

עוד ציין ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון, בפנייתו ליו"ר ועדת הבחירות כי "יש לפתור את הלקונה בחוק ביחס לבחירות הקרובות, על ידי צו שיקבע כי לצורך הבחירות הקרובות ישויכו חברי הלשכה למחוז קיים, על פי שיקול דעתו של השר".

 

נכתב במגזין עורך הדין, ינואר 2011.