אושר תקציב הלשכה לשנת 2008 – 43.3 מיליון ₪- עו"ד יורי גיא רון

דמי החבר יישארו כפי שהיו ב – 2007 – הורדה ריאלית של 2.5 אחוזים. עורכי דין בעלי ותק של עד שנתיים ישלמו 640 ₪, בעלי ותק עד שלוש שנים – 770 ₪, בעלי ותק של ארבע עד חמש שנים – 820 ₪, בעלי ותק מעל 5 שנים עד גיל 65 – 1,130 ₪, ומגיל 65 ומעלה – 250 ₪.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדן בראשות עו"ד עמוס ון – אמדן אישרה את תקציב הלשכה לשנת 2008 – בסך של 43.3 מיליון ₪. מתוך הסכום האמור יגיעו כ – 35 מיליון ₪ מתשלום דמי החבר על ידי עורכי הדין, והיתר מתשלומים של מתמחים וממקורות אחרים.

במהלך חודש נובמבר קיימה המועצה הארצית שלוש ישיבות בעניין התקציב. בישיבה הראשונה הוצגה הצעת התקציב על ידי ועדת הכספים, גזבר הלשכה ויושבי ראש ועדי המחוזות. לאחר כשבועיים בהם ניתנה הזדמנות לחברי המועצה ללמוד את התקציב, נערכה ישיבה בה נדונו עשרות הסתייגויות שהוגשו על ידי חברי המועצה ופעילים אחרים בלשכה. בישיבה האחרונה נערכו הצבעות על עשרות ההסתייגויות, ורק בסיומו של ההליך אושר תקציב הלשכה לשנת 2008.

הלשכה מטפלת בכ – 37,500 עורכי דין פעילים, כ – 5,000 עורכי דין לא פעילים, וכ – 3,000 מתמחים. את הלשכה מתפעל צוות מקצועי מצומצם בשכר (כ – 60 איש), בסיוע מאות מתנדבים, המקדישים שעות רבות מזמנם לטובת הלשכה ללא תמורה כספית.

למרות הגידול הרב במספר חברי הלשכה והרחבת הפעילות באורח ניכר בתוכניות חדשות, דמי החבר הורדו באופן משמעותי ב – 8 השנים האחרונות.

המועצה הארצית החליטה להותיר את גובה דמי החבר לשנת 2008 כפי שהיו בשנת 2007, כך שלמעשה הורדו דמי החבר ראלית בשיעור 2.5 אחוזים. עורכי דין בעלי ותק של עד שנתיים ישלמו 640 ₪, בעלי ותק עד שלוש שנים – 770 ₪, בעלי ותק של ארבע עד חמש שנים – 820 ₪, בעלי ותק מעל 5 שנים עד גיל 65 – 1,130 ₪, ומגיל 65 ומעלה – 250 ₪.

התקציב לשנת 2008 נועד לקדם את תפיסתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, לפיה יוענקו שירותים שווים על ידי הלשכה לכל החברים באשר הם במחוזות הלשכה השונים. בתקציב הנוכחי הוגדל הסעיף התקציבי להגשת תביעות משפטיות נגד מסיגי גבול מקצוע עריכת הדין. זאת, במטרה להרחיב את הפעילות שמנהלת הלשכה נגד מציעי שירותים משפטיים שאינם עורכי דין.

בנוסף, הקצתה הלשכה תקציב למועדון צרכנות ארצי, אשר יפעל להשגת הנחות ומבצעי צרכנות, במטרה להשיב לחברי הלשכה את דמי החבר במהלך קניותיהם השוטפות השנתיות.

הלשכה תמשיך להעניק סיוע לחברים באמצעות הקרן לעזרה הדדית, שבמסגרתה מוענקות הלוואות לחברים על ידי בנק אוצר החייל בסך 15,000 ₪. עורך הדין משלם את הקרן בלבד, והלשכה משלמת בעבורו את הריבית. עד כה הוענקו כ – 400 הלוואות כאלה לחברים.

כמו כן, מעמידה הלשכה מענקים לחברים המצויים במצב בריאותי או כלכלי קשה. כ – 100 מענקים הוענקו עד כה לחברים במצוקה.

 

נכתב במגזין עורך הדין, דצמבר 2007.